Skip to main content

Publicacions de Manuel Oltra (1922-2015)

By 16 febrer, 2020B&M in network

El passat 8 de febrer, el Mestre Manuel Oltra hauria fet 98 anys.

Manuel Oltra i Ferrer

Manuel Oltra, nascut el 1922 a València, fou mestre al Conservatori Superior de Música de Barcelona i va rebre la Creu de Sant Jordi l’any 2010. Va escriure una gran varietat de música, que abasta la pràctica totalitat dels gèneres concertístics: harmonització de melodies populars –especialment nadales–, música de cambra, simfònica i per a cobla. Destacà especialment en els camps de la música coral i la música de concert per a cobla, i també és autor d’una trentena de sardanes.

Manuel Oltra rebent la Creu de Sant Jordi de mans del President de la Generalitat José Montilla

Amb catorze anys començà els seus estudis musicals amb el mestre Josep Font i Sabaté, tot i que la Guerra Civil i el servei militar al Marroc van retardar la seva eclosió musical. De tornada a Barcelona, va ser nomenat director de la coral del Club Excursionista de Terrassa i de la Institució Folklòrica Montserrat. En aquest període transcrigué nombrosos ballets populars catalans per a cobla i altres formacions instrumentals.

També exercí la docència a l’Institut de Rítmica Joan Llongueres i de director musical de l’Esbart Montseny (a partir del 1955, i fins després del 1961). Entre els anys 1957-1958 convalidà els seus estudis de música al Conservatori Superior de Música de Barcelona de la mà dels mestres Toldrà, Zamacois, Ricart i Matas i Joan Gibert. Superada aquesta prova, s’incorporà immediatament (de 1959 a 1987) com a professor del centre. Deu anys més tard passà a ser-ne catedràtic d’harmonia, contrapunt, fuga i formes musicals, i encara en va ser sots-director entre els anys 1973 i 1981.

Com a reconeixement públic a la seva obra, l’any 1994 va rebre el Premi Nacional de Música en l’apartat de composició, i també ha obtingut el Premi Nacional de Cultura Popular i Tradicional en la categoria de música tradicional, ambdós atorgats per la Generalitat.

En aquest enllaç trobareu l’entrevista de TV3, realitzada el 2010:

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Entrevista-Manuel-Oltra/video/3098550/

Algunes obres de Manuel Oltra, editades en Brotons & Mercadal (veieu a la nostra website també altres versions i sets of parts)

  • L’Alimara – Poema simfònic
  • Orquestra simfònica
  • Plantilla: 3 [1.2.pic] 3 [1.2.Eh] 3 [1.2.bcl] 3 [1.2.cbn] – 4 3 2 1 – T+1perc – Harp – Strings
  • Durada: 10′
  • Nivell de dificultat (1-5): 2
  • Montmagastre
  • Transcripció: Jordi León
  • Format: (Score A3)
  • Instrumentació: banda simfònica ampliada amb instruments de cobla
  • Durada: 7′

El pasado 8 de febrero, el Maestro Manuel Oltra habría cumplido 98 años.

Nacido el 1922 en Valencia, Oltra fue profesor en el Conservatori Superior de Música de Barcelona y recibió la Creu de Sant Jordi en el año 2010. Escribió una gran variedad de obras, que comprende casi todos los géneros de concierto: harmonización de melodías populares –especialmente villancicos–, música de cámara, sinfónica y para cobla. Destacó especialmente en los ámbitos de la música coral y la música de concierto para cobla, y también es autor de unas treinta sardanas.

Con catorce años empezó sus estudios musicales con el maestre Josep Font i Sabaté, aunque la Guerra Civil y el servicio militar en Marruecos retrasó su eclosión musical. De regreso a Barcelona, fue nombrado director del coro del Club Excursionista de Terrassa y de la Institució Folklòrica Montserrat. En este período transcribió varios ballets populares catalanes para cobla y otras formaciones instrumentales.

También ejerció la docencia en el Institut de Rítmica Joan Llongueres y de director musical del Esbart Montseny (a partir del 1955, y hasta pasado el 1961). Entre los años 1957-1958 convalidó sus estudios de música en el Conservatori Superior de Música de Barcelona con los maestros Toldrà, Zamacois, Ricart i Matas y Joan Gibert. Superada esta prueba, se unió inmediatamente (de 1959 a 1987) como profesor del centre. Diez años después pasó a ser catedrático de harmonía, contrapunto, fuga y formas musicales, y hasta llegó a ser subdirector entre los años 1973 y 1981.

Como reconocimiento público a su obra, en 1994 recibió el Premi Nacional de Música en el apartado de composición, y también obtuvo el Premi Nacional de Cultura Popular i Tradicional en la categoría de música tradicional, ambos otorgados por la Generalitat.

En este enlace, la entrevista de TV3, realizada en 2010:

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Entrevista-Manuel-Oltra/video/3098550/

Leave a Reply