Skip to main content

Política de privacitat

 

Llegiu atentament aquesta “Política de Privacitat “per comprendre les nostres polítiques i pràctiques relatives al tractament de dades personals.

Pel fet d’utilitzar la pàgina web de BROTONS & MERCADAL, EDICIONS MUSICALS, de fer una comanda a través de la mateixa o de facilitar-nos les vostres dades personals de qualsevol altra manera, reconeixeu l’acceptació d’aquesta Política.

Sense perjudici del que preveu cadascun dels formularis de la pàgina web, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal i accepti les condicions de forma explícita, està autoritzant expressament a BROTONS & MERCADAL, EDICIONS MUSICALS al tractament automatitzat dels mateixos per a les finalitats indicades en els formularis.

BROTONS & MERCADAL, EDICIONS MUSICALS incorporarà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer automatitzat de la seva titularitat degudament comunicat a l’Agència de Protecció de Dades. BROTONS & MERCADAL, EDICIONS MUSICALS no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment explícit de l’interessat. L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, comunicant-ho per escrit a l’adreça postal o a la de correu electrònic de l’empresa propietària de la web.

BROTONS & MERCADAL, EDICIONS MUSICALS tractem les dades personals que ens faciliten els nostres clients d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, en vigor des del 25 de maig del 2018.

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

  • Identitat: BROTONS & MERCADAL, EDICIONS MUSICALS
  • NIF: (ES) B-62520549
  • Direcció postal: Av. Antoni Griera, 49 – 08196 – Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
  • Telèfon: (+34) 93.674.31.74
  • Correu electrònic: editorial@brotonsmercadal.com

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

BROTONS & MERCADAL, EDICIONS MUSICALS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats pels nostres clients, gestionar la relació comercial i mantenir-los informats de les novetats.

EL PRESTADOR DEL SERVEI recull determinades dades personals que són introduïdes pel CONTRACTANT en els formularis, per formalitzar la compravenda dels productes. EL PRESTADOR DEL SERVEI informa que gestionarà de forma automatitzada aquestes dades. EL PRESTADOR DEL SERVEI tractarà aquestes dades per a la facturació i la tramesa del producte, així com, previ consentiment exprés de l’usuari, per a la tramesa periòdica d’ofertes i d’informació comercial al CONTRACTANT. En tot cas, les dades recollides i tractades pel PRESTADOR DEL SERVEI són les bàsiques per a les finalitats assenyalades anteriorment.

Obligatorietat de la introducció de les dades: Els camps dels formularis en els quals hi figuri un asterisc (*) són aquells que requereixen una resposta obligatòria i de no ser coberts la conseqüència seria impossibilitat de remetre la consulta o de realitzar la comanda concreta.

 

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a poder complir amb les obligacions legals.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació legal per al tractament de les dades que ens faciliten les persones interessades és el Consentiment de l’interessat:

De conformitat amb la normativa actual, sempre requerirem  que l’usuari accepti de forma explícita la nostra política de privacitat. De la mateixa manera, per a rebre informació sobre les activitats i novetats de Brotons & Mercadal Edicions Musicals, requerirem l’acceptació explícita de l’interessat.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades personals que ens proporcionen els nostres clients no es cedeixen a terceres persones excepte en els casos en que existeixi una obligació legal o per a l’estricta gestió de la relació comercial (comptabilitat general; manteniment de la pàgina web, de la botiga e-commerce i del ERP de gestió de l’empresa). En aquests casos sempre requerirem del consentiment explícit del client.

 

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

Quins són les seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en BROTONS & MERCADAL, EDICIONS MUSICALS SL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, BROTONS & MERCADAL, EDICIONS MUSICALS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web:  www.agpd.es.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: El CONTRACTANT que introdueixi les seves dades personals als diferents formularis d’alta, tindrà ple dret a exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment sol·licitant-ho editorial@brotonsmercadal.com o per correu postal a BROTONS & MERCADAL, EDICIONS MUSICALS, SL., amb domicili a l’Av. Antoni Griera, 49 (Can Cortés) C.P. 08190 de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) incloent en ambdós casos còpia del DNI o un altre document identificador del titular de les dades.

 

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en BROTONS & MERCADAL, EDICIONS MUSICALS procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

  • Dades identificatives
  • Adreces postals i electròniques
  • Informació comercial

En tot cas, les dades recollides i tractades pel PRESTADOR DEL SERVEI són les bàsiques per a les finalitats assenyalades anteriorment. No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física).

 

Altres informacions:

Seguretat. – EL PRESTADOR DEL SERVEI assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i és per això que s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat, especialment les previstes al Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, en vigor des del 25 de maig de 2018. EL PRESTADOR DEL SERVEI no serà responsable en cap cas de les incidències que puguin sorgir entorn de les dades personals quan es degui a una falta de diligència del CONTRACTANT en relació a la guàrdia i custòdia de les seves claus d’accés o de les seves pròpies dades personals.

Veracitat de les dades. – El CONTRACTANT és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la modificació de les mateixes si fos necessari.