Skip to main content

Escola de Guitarra en català, 10 volums + 2 de música de cambra

By 12 gener, 2016B&M in network

Escola de Guitarra Volum 1 – 10, Música de cambra vol. 1 + 2 (Recull de peces de l’Escola), Peregrí Portolés Chulvi, amb il·lustracions de Sílvia Llorens

Portada-A4.vol.10 Portoles-Escola-gtr1

L’Escola de Guitarra és un mètode escrit en català, que consta de 10 volums dedicats a l’aprenentatge d’aquest instrument a càrrec del professor Peregrí Portolés Chulvi. Pedagog amb més de 20 anys d’experiència, ha estat premiat en diferents concursos d’àmbit nacional i internacional. Ha actuat per tot l’estat espanyol, així com per ràdio i televisió, com a solista i amb diferents agrupacions de cambra. Actualment es dedica plenament a la docència i a la composició.

Mostres Escola

Escola de Guitarra

La col·lecció Escola de Guitarra neix amb la finalitat d’unir-se als mètodes d’aprenentatge inicial i de posar a l’abast de professors i alumnes un material que, d’una forma progressiva, ajudi a facilitar el camí en el procés d’ensenyament/aprenentatge de la guitarra.

Està estructurat en 10 volums. Des del principi i d’una manera seqüencial, van apareixent continguts que han de permetre a l’alumne anar construint una base tècnica; així també des del primer moment hi són presents els aspectes musicals, amb fraseig i dinàmiques bàsiques, per tal que l’alumne treballi diferents atacs i sonoritats al mateix temps que es vagi familiaritzant amb la seva lectura i interpretació, entenent millor el discurs musical.

Els volums 1 al 7 presenten progressivament continguts clarament separats; el volum 8 és un resum de tot el que s’ha treballat anteriorment, fent especial atenció a com s’ha d’estudiar cada nou contingut i animant l’alumne a que sigui ell mateix qui els treballi de forma autònoma. I aquest ha de ser un dels objectius presents en aquesta col·lecció, motivant l’alumne cap a l’autoavaluació i l’autoaprenentatge.
Els volums 9 i 10 ofereixen un extens repertori, també propi, que inclou ordenadament els continguts tal com han anat apareixen als volums anteriors, però aquest cop, afegint cada vegada més els continguts apresos, de tal manera que cada nova peça pugui servir per comprovar el grau de solidesa de tot el treball realitzat fins aquell moment.

Al final de cadascuna de les parts de tots els volums, hi ha pentagrames buits en els quals el professor pot proposar nous exercicis per a reforçar aspectes concrets, o bé demanar que sigui l’alumne qui escrigui aquests exercicis, per tal d’anar introduint-lo en l’àmbit de la creativitat i iniciar-lo en l’autonomia de treball, ja que serà ell mateix qui s’elabori el seu propi material.

I tot aquest material, es complementa amb un repertori de peces per a 2, 3 i 4 guitarres, inclòs als 2 volums de música de cambra, per tal que junt amb el mateix professor o amb altres companys, l’alumne pugui practicar i posar al servei de la interpretació tots els recursos apresos, tant tècnics com musicals.

En les composicions utilitzades, es proposen diferents llenguatges compositius, des d’estructures i sonoritats més clàssiques, passant per l’estil més romàntic i expressiu de la guitarra, i arribant a la introducció d’un llenguatge més contemporani, per tal que l’alumne es vagi familiaritzant des del primer moment a utilitzar i entendre diferents maneres d’expressió musical.

Les característiques principals del mètode són:
– És fàcilment comprensible pels alumnes més petits, d’aquesta manera es pot començar l’aprenentatge de l’instrument molt aviat.
– Es pot utilitzar des del primer moment sense necessitat que l’alumne tingui coneixements de llenguatge musical, ja que al primer volum no hi apareixen grafies musicals i la tabulatura emprada és fàcilment compresa per l’alumne.
– Planteja les dificultats d’una manera lenta, perquè l’alumne pugui assimilar amb facilitat els continguts, al mateix temps que d’una manera constant i progressiva.
– Fa servir textos en català, la qual cosa facilita la lectura i comprensió per part de l’alumne.
– Utilitza inicialment cançons populars catalanes que els alumnes coneixen, la qual cosa facilita el reconeixement de les melodies i l’aprenentatge del contingut específic.
– Afavoreix la creativitat i l’aprenentatge autònom ja que des del primer moment es proposa a l’alumne que sigui ell qui elabori exercicis que l’ajudin a millorar.
– La seva estructuració per continguts i dificultats definides i separades, facilita l’elaboració d’Unitats Didàctiques.

A la literatura per a guitarra podem trobar un important repertori de mètodes per a tots els nivells, des dels inicials fins als més avançats; espero que l’Escola de Guitarra trobi el seu lloc i pugui ajudar-nos en aquesta difícil tasca.

Peregrí Portolés Chulvi

Portoles-Musica-cambra-vol2

Des dels inicis fins al pas cap al grau professional, els 10 volums de l’Escola de Guitarra i els 2 volums de música de cambra per a 2, 3 i 4 guitarres permeten un aprenentatge amè i complet d’aquest instrument, a través d’una extensa i variada proposta d’exercicis i peces.

Mostres 2

Un mètode de guitarra en català imprescindible i d’un gran valor!

5 Comments

Leave a Reply