Skip to main content

El Llobregat – Rapsodia catalana nº 3 para cobla y percusión de Salvador Brotons en la ESMUC

El Llobregat – Rapsòdia catalana núm.3 per a cobla i percussió

Gran Conjunt de Cobla de l’ESMUC, Marc Timón, dirección

Fecha

10 Jun 2022
Finalizdo!

Hora

20:00 - 22:00

Localización

Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)