Escola de Guitarra, vol. 1

20.00

El volum 1 del primer mètode per a guitarra en català.

Description

Autor

PORTOLÉS, Peregrí

Il·lustracions

Sílvia Llorens

Format

Din A4

Instrumentació

Guitarra

Família

Mètodes

Pàgines

65

Any composició

2009

ISMN

979-069220127-4 (Escola de Guitarra, GENERAL), 979-069220-109-0 (vol. 1)

ISBN

978-84-613-4289-1 (Escola de Guitarra, GENERAL), 978-84-613-3520-6 (vol. 1)

Referència

100-212PA

En la literatura per a guitarra podem trobar un important repertori de mètodes per a tots els nivells, des dels inicials fins als més avançats. La col·lecció “Escola de Guitarra” neix amb la finalitat d’unir-se als mètodes d’aprenentatge inicial i de posar a l’abast de professors i alumnes un material que, d’una forma progressiva, ajudi a facilitar el camí en el procés d’ensenyament/aprenentatge de la guitarra. Des del principi i d’una manera seqüencial, van apareixent continguts que han de permetre l’alumne anar construint una base tècnica; així també des del primer moment estan presents els aspectes musicals, amb fraseig i dinàmiques bàsiques, per tal que l’alumne treballi diferents atacs i sonoritats a la vegada que es vagi familiaritzant amb la seva lectura i interpretació i entenent millor el discurs musical. Cadascuna de les parts té al final uns pentagrames buits en els quals el professor pot proposar nous exercicis per reforçar aspectes concrets, o bé demanar que sigui l’alumne qui escrigui aquests exercicis per tal d’anar introduint-lo en l’àmbit de la creativitat i iniciant-lo en l’autonomia de treball, ja que serà ell mateix qui s’elabori el seu propi material. Sens dubte aquesta autonomia de treball, guiada pel professor, ha de ser un dels objectius presents en aquesta col·lecció, motivant l’alumne cap a l’autoavaluació i l’autoaprenentatge. El volum núm. 8 està creat expressament amb aquest objectiu i pot ser un bon referent per comprovar el grau de solidesa dels continguts apresos i de l’aprenentatge autònom.

Additional information

Weight 0.575 kg

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.